•  x 
  • Prázdny košík

Fakturačné údaje

GLOMAX s.r.o.

Vladina 830, 027 44 Tvrdošín

IČO: 46376054, DIČ: 2023351011, IČ DPH: SK2023351011

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro Vložka číslo: 55395/L

Banka :VÚB a.s.

IBAN : SK1302000000002940595453